Vol 1, No 1 (2021)

Prosiding Seminar Nasional Literasi I Tahun 2020

Table of Contents

Articles

Sumarni Sumarni, Bambang Eko Hari Cahyono, Aris Wuryantoro
Siska Nurazizah Lestari, Bayu Surindra, Sumarno Sumarno
PDF
Eka Kustrianawati, Dwi Setiyadi, Aris Wuryantoro
PDF
Neni Mutiara
PDF
Vera Martina Dewi, Nurhadji Nugraha, M. Rifai
Sunyono Sunyono
PDF
Andik Riyanto, V. Teguh Suharto, Aris Wuryantoro
Muhsin Muhsin, Dwi Setiyadi, Lulus Irawati
PDF
Winarti Winarti, Bambang Eko Hari Cahyono, Lulus Irawati
PDF
Sunarto Sunarto, Dwi Setiyadi, Aris Wuryantoro
PDF
Edi Nyoto Setyo Marsusiadi
PDF
Akhmad Sauqi Ahya
Rozario Mendonca Da Costa, Dwi Setiyadi, Aris Wuryantoro
PDF