2023

Sinergitas Pendidikan Tinggi Farmasi dengan Organisasi Keprofesian Menuju Dunia Kerja Smart di Era Vuca

Peserta SNAPFARMA tahun 2023 berasal dari berbagai Universitas antara lain:
Universitas PGRI Madiun, Universitas PGRI Argopuro Jember, Universitas Sari Mulia, Universitas Jember, Politeknik Medica Farma Husada Mataram, IKIP Budi Utomo Malang,Universitas Ibrahimy, Universitas Nusa Nipa, Universitas Diponegoro, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

Komite Penyelenggara

Dr. drh. C. Novi Primiani, M.Pd.
apt. Weka Sidha Bhagawan, S. Farm., M. Farm
apt. Desi Kusumawati, S.Farm., M.Farm
Dra. Arum Suproborini, M.Si.
Dioni Fadia Zatalini, S.Farm
Puri Ratna Kartini, S.KM., M.Epid.
apt. Vevi Maritha, S. Farm., M. Farm
apt. Zedny Norachuriya, S.Farm., M.Farm.
Diah Aribawati, A.Md.Farm
Heri Purwaningsih, A.Md.Farm
Suyadi, S.Kom., M.Kom
Makruf Wahyudi, A.Md
Didik Prasetiyo
Dwi Ulistyaningrum P. U, A.Md. Si.
Fransiska Elis B, S.Pd

 

Table of Contents

Articles

Waris Waris, Mohammad Arfi Setiawan, Cicilia Novi Primiani
PDF
1-7
Diah Familia, Saftia Aryzki, Tuti Alawiyah
PDF
8-19
Lidya Ameliana, Liananta Fawzia Wulandari, Lusia Oktora Ruma Kumala Sari
PDF
20-30
Ifda Khalida Maysyafira, Hardani Hardani, Tuhfatul Ulya
PDF
31-40
Trio Ageng Prayitno, Ardiana Ayu Anjarwati, Ririn Wirawati, Cicilia Novi Primiani
PDF
41-54
Dewi Ratih Tirto Sari, Yohanes Bare, Maulidia Riska Pratiwi
PDF
55-64
Rafaella Chandraseta Megananda, Bernadetta Gandamastuti
PDF
65-75
Rini Ardila Ipnas, Saftia Aryzki, Erlina Syamsu
PDF
76-84
Arum Puspitasari, Nur Aji, Rani Rubiyanti
PDF
85-96
Nirma Ayu Nurwidayanti, Desi Kusumawati, Puri Ratna Kartini
PDF
97-100
Mellynia Sukma Danty
PDF
101-106
Dewi Anastasya Putri, Cicilia Novi Primiani, Arum Suproborini, Desi Kusumawati
PDF
107-111
Rifqi Wakhid Ifnaini, Puri Ratna Kartini, Weka Sidha Bhagawan
PDF
112-119
Erika Ningtiyas, Puri Ratna Kartini, Desi Kusumawati
PDF
120-124
Oky Edyananda, Desi Kusumawati, Puri Ratna Kartini
PDF
125-128
Vembriyana Permatasari, Puri Ratna Kartini, Desi Kusumawati
PDF
129-133
Salvina Septiamara, Arum Suproborini, Desi Kusumawati
PDF
134-138
Septia Amalia, Cicilia Novi Primiani, Weka Sidha Bhagawan, Pujiati Pujiati
PDF
139-145
Devi Rosa, Cicilia Novi Primiani, Weka Sidha Bhagawan, Pujiati Pujiati
PDF
146-153
Sukma Martiningsih, Arum Suproborini, Desi Kusumawati, Puri Ratna Kartini
PDF
154-161
Shella Maynita, Pujiati Pujiati, Weka Sidha Bhagawan, Cicilia Novi Primiani
PDF
162-167
Satriyo Ageng Prabowo, Puri Ratna Kartini, Weka Sidha Bhagawan
PDF
168-177
Nurisma Eka Widyasari, Cicilia Novi Primiani, Weka Sidha Bhagawan, Pujiati Pujiati
PDF
178-182
Nesty Hanifah, Pujiati Pujiati, Weka Sidha Bhagawan, Cicilia Novi Primiani
PDF
183-187
Ragiliya Ayu Trisnawati, Puri Ratna Kartini, Weka Sidha Bhagawan
PDF
188-191
Nissa Mega Khansa, Pujiati Pujiati, Weka Sidha Bhagawan, Cicilia Novi Primiani
PDF
192-196
Arwa Kumala Katazi, Puri Ratna Kartini, Weka Sidha Bhagawan, Arum Suproborini
PDF
197-202
Shela Wahyu Saputri, Puri Ratna Kartini, Weka Sidha Bhagawan
PDF
203-209
Fitri Nur Diyanti, Puri Ratna Kartini, Arum Suproborini, Cicilia Novi Primiani
PDF
210-215
Amruli Sella Ratrifah, Arum Suproborini, Desi Kusumawati
PDF
216-220
Anindya Kusuma Wardani, Desi Kusumawati, Arum Suproborini
PDF
221-225
Anandita Tania Putri, Arum Suproborini, Desi Kusumawati
PDF
226-229
Muhammad Habib Romadhon, Weka Sidha Bhagawan
PDF
230-237
Ratna Dewi Suwarti, Puri Ratna Kartini, Arum Suproborini
PDF
238-245